sobota 6. července 2013

Člen bankovní rady.

Lubomír Lízal – člen bankovní rady ČNB

Lubomír Lízal – člen bankovní rady ČNBNarozen 3. června 1969 v Praze. Vystudoval obor systémové programování na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického. Doktorát v oboru ekonomie získal v roce 1998 na CERGE UK. V roce 2006 se habilitoval na Univerzitě Karlově a byl jmenován docentem ekonomie.
Během studia a vědecké praxe absolvoval několik studijních pobytů: Tinbergen Institute, Amsterdam (1992), University of Pittsburgh (1994–1995), William Davidson Institute, University of Michigan (1996–1997 a 2000–2001). V letech 1994 a 2000 působil na pozici externího konzultanta pro Světovou banku.
Ve své výzkumné práci se specializuje na ekonomii transformace, ekonometrii, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, konkurenceschopnost, monopoly a vztah ekonomie a životního prostředí. Je autorem a spoluautorem řady článků v recenzovaných a impaktovaných časopisech a kapitol v knihách (převážně v angličtině). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopisy s impaktním faktorem a návrhy pro grantové agentury. V letech 2003-2012 byl lokálním koordinátorem pro World Competitiveness Report vydávaný předním světovým manažerským institutem IMD ve Švýcarsku.
Od roku 1993 působí v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (NHÚ AV ČR) jako odborný pracovník a od roku 1998 též jako odborný asistent v ekonomickém institutu CERGE UK. V roce 2002 byl zástupcem ředitele pro vědu a v letech 2003–2008 zastával pozici ředitele NHÚ AV ČR a CERGE UK. Působí ve vědecké radě Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty elektrotechnické ČVUT, v České statistické radě Českého statistického úřadu a v dalších vědeckých radách. Byl členem odborného pracovního týmu pro přípravu Národního alokačního plánu na roky 2008–2012 Ministerstva životního prostředí ČR. Od srpna 2010 do února 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od listopadu 2010 do února 2011 dozorčí rady energetické společnosti ČEZ.
S účinností od 13. února 2011 jmenoval prezident republiky Lubomíra Lízala členem bankovní rady ČNB.

Dědeček tohoto muže se narodil v Nesvačilce na č.29.

Žádné komentáře:

Okomentovat