čtvrtek 23. března 2017

Nejstarší zápis


 Václav Kolařík mi zaslal tuto zprávu:

Přepis nejstaršího zápisu v Gruntovní knize dědiny Nesvačilky založené v roce 1717 (později přepsáno na 1715, viz příloha). Bohužel u tohoto zápisu nelze zatím určit, kterého z dnešních nesvačilských domů se týká. Nevěděl to ale asi už ani sestavovatel gruntovnice na začátku 18. století, protože zápis do knihy zařadil neorganicky před všechny ostatní, které již  lokalizovat lze.

 

Anno 1717

Léta Paně 1717 dne 29. září za rychtáře Vítka Oplatníka, purkmistra Jiříka Stehlíka a spoluradních stal se kup mezi Josefem Králíkem z jedný strany a Matějem Čermákem z druhej a to na ten a takový způsob totiž:

Koupil Matěj Čermák od Josefa Kralíka v dědině Nesvačilce živnost za 20 zl. rýnských hotových peněz však s takovu výjimku, aby jmenovaný Josef Králík při tejš živnosti seno, slámu a cokoliv se jinýho vynachází zanechal, naprotiv tomu Matěj Čermák sám pátý do zdejší J(eho) Knížecí Eminenci biskupskej olomouckej poddanosti se zavazuje a krom teho majíce on ještě 2 syny, jednoho ženatého a druhého svobodného, oba dva Expresse sobě tenž Matěj Čermák s této zdejší poddanosti zasvobodne vymínil. Stalo se v dědině Nesvačilce dne a léta ut Supra (jak bylo výše uvedeno).
Nadepsaný kup se od ouřadu hejtmanského panství Chrlického ve všech punktech na ten způsob ratificíruje, aby Matěj Čermák se svými dětmi budůcně do zdejší J(eho) K(nížecí) E(minenci) biskupskej olomouckej poddanosti naležel a v ní věrně a stálý zůstal
Jenž se stalo na Chrlicích dne 29. září 1720                       
                                                                                                          Andreas Popp vlastní rukou

Žádné komentáře:

Okomentovat